RUSFIN AvalehtSuverehvidTalverehvidInfoTeenusedPakkumisedKontakt

info@rehvid24.ee

+372 44 22 333

Suverehvid Talverehvid
x

Parima hinna garantii

Rehvid 24 parima hinna garantii reeglid ja tingimused

1. Kampaania periood ja osalejad

1.1. Parima Hinna Garantii on tähtajatu programm, mille andjaks on Rehvid24 kaubamärgi omanik Tirestar OÜ (edaspidi: Rehvid 24)

1.2. Parima Hinna Garantii võivad Rehvid 24-lt saada kõik eraisikutest kliendid (edaspidi: Klient), välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjad, kes planeerivad osta vähemalt ühte jooksu rehve ehk nelja suve- või talverehvi.

1.3. Parima Hinna Garantii kehtib kõikidele Kliendi poolt ostetud või ostetavatele rehvijooksudele (neljale rehvile), millede eest tasuti või tasutakse koheselt sularahas või pangakaardiga.

2. Parima Hinna Garantii pakkumise sisu

2.1. Parima Hinna Garantii saamiseks tuleb Kliendil osta Rehvid 24 kauplusest üks jooks rehve ehk neli suve- või talverehvi. Juhul, kui Klient leiab identse toote (sama tootja, mudel, kiirus- ja koormusindeks, sama või uuem rehvide tootmise aasta) Rehvid 24 konkurendi juurest soodsama tava- või kampaaniahinnaga 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul, maksab Rehvid 24 Kliendile tekkinud hinnavahe tagasi, lisades sellele omaltpoolt täiendava allahindluse 10% hinnavahest.

2.2. Parima Hinna Garantii saamiseks peab toodet allahindlusega osta sooviv Klient tõestama, et ta on leidnud identsed rehvid (sama tootja, mudel, kiirus- ja koormusindeks, rehvide tootmise aasta) Rehvid 24 konkurendi juurest soodsama tava- või kampaaniahinnaga. Rehvid 24 tagab Kliendile samaväärse hinna ja 10% hinnavahe ulatuses täiendavat allahindlust.

2.3. Parima Hinna Garantii kehtib ainult E- ja S- sertifitseeritud ja vastavalt märgistatud rehvidele, mis tähendab, et rehvidel on tagatud minimaalsed Euroopa Liidu või ÜRO Euroopa majanduskomisjoni (UNECE) standardid, mis kindlustavad rehvimustri adekvaatse käitumise rehvi ekspluateerimisel vastava koormus- ja kiirusindeksiga, samuti rehvidele lubatud mürataseme.

2.4. Rehvid 24 konkurendiks loetakse rehvide müügiga tegelevaid internetipoode, jaekaupluseid ja rehvide paigaldusega tegelevaid töökodasid Eesti Vabariigis, kust rehvid osteti või osta planeeritakse ja kuhu Klient taotluse esitab.

3. Kampaanias osalemise tingimused:

3.1. Parima Hinna Garantii kampaanias osalemiseks ja garantii saamiseks peab Klient hinnavahet ja toote identsust dokumentaalselt tõestama.

3.2. Hinnavahet tõendavaks materjaliks loeb Rehvid 24:

• Reklaammaterjali, kus on näha konkurendi poolt müüdavate rehvide tava- ja/või kampaaniahind
• Konkurendilt soetatud identsete rehvide ostuarvet

3.3. Kõikidel punktis 3.1. ja 3.2. loetletud dokumentidel peab olema tõestatud ja üheselt mõistetav:

• Rehvide täpne nimetus, mudel, kiirus- ja koormusindeks, rehvide tootmise aasta
• Rehvide tava- ja/või kampaaniahind
• Rehvide hinna kehtivuse aeg (reklaammaterjali korral).

3.4. Rehvid 24 omab alati õigust kontrollida Kliendi isikut tõendavat dokumenti, taotluses esitatud andmete ja lisamaterjali õigsust.

3.5. Kui Rehvid 24 poolt esitatud arvel on kliendiks Eraisik, siis tagastab Rehvid 24 hinnavahe ostuarve esitanud Kliendile, kes täidab ka vastava taotluse.

3.6. Kui Rehvid 24 arve on väljastatud nimeliselt Kliendile (Rehvid 24 andmebaasis on loodud sellenimeline Klient), siis tagastab Rehvid 24 hinnavahe samale isikule ning seda ka neil juhtudel, kui taotluse täitja ja nõutavate dokumentide esitaja on teine isik.

3.7. Taotluses ebakorrektsete andmete (nimi ja pangakonto) esitamise korral on Rehvid 24-l õigus jätta raha tagastamata.

4. Parima Hinna Garantii saamiseks vajalikud tingimused

4.1. Parima Hinna Garantii kampaanias raha tagastamine

4.1.1. Parima Hinna Garantii saamiseks tuleb Kliendil osta Rehvid 24 kauplusest üks jooks rehve ehk neli suve- või talverehvi. Juhul, kui Klient leiab identsed rehvid (sama tootja, mudel, kiirus- ja koormusindeks, sama või uuem rehvide tootmise aasta) Rehvid 24 konkurendi juurest soodsama tava- või kampaaniahinnaga 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul, kompenseerib Rehvid 24 Kliendile tekkinud hinnavahe, lisades sellele täiendava allahindluse, mis on 10% tekkinud hinnavahest.

4.1.2. Positiivse otsuse korral tagastab Rehvid 24 kliendile raha hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest.

4.1.3. Näide:
(1) Klient ostis Rehvid 24-st rehvid xxx/xxRxx, makstes selle eest 75 EURi, kuid leidis konkurendi juurest nädal hiljem identsed rehvid hinnaga 70 EURi. Kui kõik käesolevas reeglistikus kirjeldatud kampaania tingimused on täidetud, siis tekib Kliendil õigus tagasi saada hinnavahe 75-70 = 5 EUR + täiendavalt allahindlust 10% hinnavahest (10% 5 EURist on 0,50 EURi) ehk kokku 5,50 EUR.

4.2. Parima Hinna Garantii kampaanias allahindluse saamine

4.2.1. Parima Hinna Garantii saamiseks peab toodet allahindlusega osta sooviv Klient tõestama, et ta on leidnud identsed rehvid (sama tootja, mudel, kiirus- ja koormusindeks, sama või uuem rehvide tootmise aasta) Rehvid 24 konkurendi juurest soodsama tava- või kampaaniahinnaga. Soodsam tava- või kampaaniahind peab kehtima sellel ajahetkel, kui Klient taotluse esitab. Rehvid 24 tagab Kliendile samaväärse hinna ja 10% hinnavahe ulatuses täiendavat allahindlust.

4.2.2. Näide:
(1) Klient soovib osta Rehvid 24-st rehvid xxx/xxRxx, mis maksavad 75 EUR. Konkurendi juures maksavad identsed rehvid 70 EUR. Kui kõik käesolevas reeglistikus kirjeldatud kampaania tingimused on täidetud, siis tekib Kliendil õigus saada allahindluse näol toode soodsamalt: hinnavahe 75-70= 5 EUR + täiendavalt veel 10% hinnavahest ehk kokku 0,5 EUR. Seega tootele määratakse allahindlus 8% ja toote maksumuseks kujuneb 75-5,5=69,5 EUR.

5. Muud tingimused

5.1. Rehvid 24-l on õigus eriarvamuse või pettuskahtluse korral jätta Kliendile raha tagastamata või allahindlus tegemata või lükata otsuse tegemist edasi kuni asjaolude selgumiseni.

5.2. Rehvid 24-l on õigus igal ajal katkestada Parima Hinna Garantii pakkumine või teha kampaania tingimustes muudatusi või täpsustusi, teatades sellest kampaanias osalejatele mõistliku aja jooksul kodulehel www.rehvid24.ee

5.3. Parima Hinna Garantii kehtib Kliendile ühe korra ehk pärast rehvidele Rehvid 24 poolt soodustuse tegemist kaotab Klient õiguse teistkordselt uuesti soodustust nõuda (nt. juhtudel, mil klient on pärast hinnasoodustuse saamist leidnud teiste turuosaliste poolt veelgi soodsamaid pakkumisi).

5.4. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult 14 päeva jooksul alates Rehvid 24 otsuse teada saamisest kampaania korraldaja asukohta: Rehvid 24, Mäealuse 10, Tallinn 12618

5.5. Kampaania kohta tekkivate küsimuste korral on Kliendil õigus pöörduda Rehvid 24 poole e-maili teel läbi kodulehe www.rehvid 24.ee

5.6. Parima Hinna Garantii andmise kord on kehtestatud käesolevates reeglites. Kõik Rehvid24 otsused Parima Hinna Garantii andmisel on lõplikud ning kõigile osalejatele kohustuslikud.